BEDNARZ Ventures

Jesteśmy butikowym Venture Studio specjalizującym się w Mobility & LegalTech

Świadczymy spersonalizowane usługi dla inwestorów, założycieli startupów oraz przyszłych przedsiębiorców.Specjalizujemy się w efekrywnym venture i product buildingu przy użyciu narzędzi AI i no-code, a także zarządzaniu Interim oraz growth hackingu tj. skalowaniu firm innowacyjnymi metodami.

BEDNARZ VENTURES ; Source: Bing AI

Kim jesteś?


Jak możemy pomóc Inwestorom?

BEDNARZ VENTURES ; Source: Bing AI

Interim management oraz Growth Manager


Dostrzegamy potrzebę planowania i wdrażania procesów wzrostu w celu zapewnienia product-market fit. Wiemy także, że obowiązki raportowania i ustanawiania procesów, których często wymagają inwestorzy, mogą rozpraszać Founderów.Aby rozwiązać te problemy, oferujemy usługi growth hackingowe i wsparcie w zakresie strukturyzacji procesów, które będą odpowiadać kluczowym stakeholderom firmy.Nasz model cenowy obejmuje miesięczną opłatę za określone zaangażowanie.

BEDNARZ VENTURES ; Source: Bing AI

Centrum
kompetencji


Wiemy, jak trudno jest skupić się na growthie i pozyskiwaniu profesjonalnych usług niezwiązanych z podstawową działalnością firmy, bez ponoszenia przy tym horrendalnie wysokich kosztów.Dlatego oferujemy pomoc profesjonalnych partnerów prawnych, marketingowych, HR, finansowych i administracyjnych. Ich zaangażowanie zależeć będzie od potrzeb, które zidentyfikujemy podczas krótkiego przeglądu projektu. Wspólnie zbudujemy pomost, aby pozwolić założycielowi skupić się na dostarczaniu KPI w celu przyciągnięcia inwestorów podczas kolejnej rundzie finansowania.Nasz model cenowy obejmuje miesięczną opłatę zależną od kwestii określonych podczas przeglądu.

BEDNARZ VENTURES ; Source: Bing AI

Doradztwo w sprawie
fuzji i przejęć


Łączymy inwestorów i Founderów z naszego portfolio partnerskiego. Specjalizujemy się również w skutecznym i szybkim sourcingu, scoutingu i screeningu ekosystemu startupu, aby znaleźć firmy dopasowane do Twojej strategii inwestycyjnej.Nasz zespół ma doświadczenie w doradztwie transakcyjnym M&A, w tym w przeprowadzaniu prawnego, finansowego i komercyjnego due diligence, negocjowaniu TermSheet i przygotowywaniu umów inwestycyjnych.Nasz model obejmuje miesięczną opłatę zależną od świadczonych usług.


Jak możemy pomóc Founderom?

Source: Bing AI

AI Growth
hacking


Rozumiemy, że wiele koncepcji wymaga szybkiej walidacji rynkowej. Wiemy też, że firmy na wczesnym etapie rozwoju mają tendencję do przeceniania tempa i kosztów rozwoju.Mamy doświadczenie w testowaniu produktów przy użyciu ponad 100 metod walidacyjnych. Przygotowujemy plany wzrostu i realizujemy je w prostym modelu miesięcznym. Wszystko to przy użyciu ponad 50 przetestowanych narzędzi AI, które automatyzujemy, aby usprawnić procesy growth hackingu.Nasz model cenowy to stała miesięczna opłata lub subskrypcja w zależności od zakresu projektu.

Source: Bing AI

MVP
(no-code/code)


Posiadamy dedykowaną agencję low-code/no-code Codeno.tech rozwijaną przez nasz zespół IT / Product ownership specjalizujący się w takich projektach. Typowy projekt MVP no-code trwa nie dłużej niż 3 miesiące (wliczając analizę biznesową) i jest od 5 do 7 razy tańszy niż kodowanie.Nasz model cenowy obejmuje opłatę zależną od zakresu projektu.

Source: Bing AI

Wsparcie w fundraisingu


Posiadamy rosnącą sieć inwestorów, którzy są otwarci na współpracę z dojrzałymi Founderami. Dopasowujemy ich i zapewniamy wsparcie doradcze podczas negocjowania warunków współpracy.Tworzymy/poprawiamy profesjonalne materiały inwestycyjne, takie jak wyceny projektu, propozycje inwestycyjne czy pitch deck.Nasz model cenowy oparty jest na % wartości transakcji + opłacie za materiały inwestycyjne.

Source: Bing AI

Inne (Prawo, Project Management)


Dysponujemy rosnącą pulą dedykowanych business ownerów i partnerów, którzy mogą wspierać Cię w tworzeniu struktury produktu i rozwoju firmy przez 6-9 miesięcy, dopóki przedsiębiorstwo nie osiągnie wielkości uzasadniającej odejście z obecnej pracy.Nasz model cenowy obejmuje miesięczną opłatę zależną od zakresu projektu, z możliwością % od udziałów obniżającego bieżącą cenę usługi.


Jak możemy wspomóc przyszłych przedsiębiorców?

BEDNARZ VENTURES ; Source: Bing AI

Venture Building


Mamy doświadczenie w venture buildingu, zwłaszcza w fazach PoC i MVP, zarówno dla korporacji, jak i indywidualnych przedsiębiorców. Skutecznie sprawdzimy Twój pomysł na biznes, korzystając z niekorporacyjnych metod wymagających niskich nakładów finansowych. Pomożemy również ustrukturyzować biznes i wdrożyć go na rynek.Pracujemy dla większych firm venture buildingowych, prowadząc warsztaty ideacyjne i walidacyjne, a także pracując nad przekształcaniami modelów biznesowych oraz modelów wzrostu uruchomionych projektów.Nasz model miesięczny obejmuje opłatę bądź opłatę połączoną z % od udziałów. Dbamy o to, aby struktura własnościowa była zdrowa dla przyszłych inwestorów.


Nie znalazłeś tego czego szukasz?

Source: Bing AI

Usługi na żądanie


Jesteśmy butikową firmą prowadzoną w modelu agile, która na bieżąco słucha potrzeb klientów. Skontaktuj się z nami, a wspólnie możemy zbudować coś wielkiego!Obecnie pracujemy m.in. z:1. kadrą zarządzającą w korporacjach chcącą:a. rozwijać własne pomysły. Jeśli w coś wierzymy, testujemy to razem. Posiadamy metodologię i zespół VB - ty posiadasz pomysł i network branżowy. Zazwyczaj działa to świetnie.b. inwestować w portfolio interesujących startupów. Zajmujemy się scoutingiem i screeningiem, z opcją doradztwa przy transakcjach M&A.2. dużą korporacją przygotowującą program akceleracyjny, który zostanie przekształcony w inicjatywę typu intrapreneurship, z końcowym celem zostania wewnętrznym Venture Studio.

Nasza wizja

Source: Bing AI

Naszą wizją jest stworzenie Venture Studio, produkującego firmy, które są w stanie osiągnąć próg rentowności w ciągu 24 miesięcy przy użyciu technologii opartych na AI i No-code oraz technik walidacji w modelu agile.Naszą obietnicą jest, że nie będziemy udawać mądrzejszych od Ciebie. Korzystając z doświadczenia i zaangażowania, wierzymy w zdrowe podejście do budowania pomostu między światem Founderów i inwestorów, zarówno na samym początku (Venture Building), jak i na etapach pre-seed i seed growth.

Dlaczego my?

Nasze mocne strony


1. Doświadczony zespół współpracujący z korporacjami, startupami i inwestorami2. W projektach uczestniczą głównie doświadczeni managerowie i partnerzy3. Metodologia Agile w planowaniu i egzekucji m.in. strategii wzrostu4. Korporacyjny i międzynarodowy network5. Specjalizacja w szybkich metodach walidacji, w tym no/low-code


Nasz kluczowy zespół

Source: Bing AI

Patryk Bednarz
Founder & Partner Zarządzający BEDNARZ Ventures

Patryk jest doświadczonym menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa strategicznego i venture buildingu. Brał udział w ponad 50 projektach dla dużych międzynarodowych korporacji, w tym w strategiach G2market, CDD, transformacji cyfrowej i opracowywaniu biznesplanów. Zarządzał zespołami w Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Indiach.Przez ostatnie ponad 3 lata Patryk był w pełni oddany tworzeniu i zarządzaniu nowymi firmami w ramach The Heart Ventures, wspierając założenie 2 przedsiębiorstw (Retail, Logistics) oraz przygotowując spółkę Car Platform do późnej rundy seedowej jako tymczasowy CEO. Patryk aktywnie wspiera również inicjatywy startupowe w Europie Środkowo-Wschodniej, np. w ramach EIT Jumpstarter.W BEDNARZ Ventures Patryk prowadzi działalność operacyjną, podejmuje decyzje strategiczne, utrzymuje relacje biznesowe i rozszerza działalność firmy. Patryk zajmuje się również strukturyzacją wszystkich projektów.

Source: Bing AI

Mateusz Bednarz
Co-founder, Chief Legal & Investment partner BEDNARZ Ventures

Mateusz specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym M&A, posiada również bogate doświadczenie regulacyjne w obszarze rynków kapitałowych. Oferuje doradcze usługi prawne dla spółek. Mateusz jest absolwentem 4 uniwersytetów (Poznań, Bolonia, Hamburg, Ghent), ukończył również studia podyplomowe z zakresu giełd papierów wartościowych. Jest wykładowcą studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.W BEDNARZ Ventures Mateusz kieruje działem M&A, współzarządza portfelem projektów oraz odpowiada za decyzje inwestycyjne funduszy BEDNARZ.

Source: Bing AI

Jan Rudziński
Founder GrowGo & Business partner BEDNARZ Ventures

Janek jest konsultantem biznesowym z bogatym doświadczeniem w zakresie rozwoju strategii, startupów i innowacji. Dzięki udokumentowanemu doświadczeniu w stymulowaniu wzrostu i osiąganiu wyników zarówno dla własnych przedsięwzięć, jak i globalnych korporacji, wnosi cenną wiedzę do każdego projektu. Jako były pracownik prestiżowych organizacji, takich jak Deloitte i Carlsberg Group, oraz założyciel własnego startupu Tandu, posiada unikalne połączenie doświadczenia korporacyjnego i przedsiębiorczego.W BEDNARZ Ventures Janek jest kreatywnym i zorientowanym na cele dyrektorem ds. projektów, który dąży do tworzenia produktów i realizacji MVP bez kodu.


Referencje

The Heart Ventures

Świetny team builder i senior venture architekt


Wierzę, że świetnego menedżera można rozpoznać po tym, co zostaje, gdy nie ma go już w firmie. Patryk mocno przyczynił się do rozwoju naszego zespołu w The Heart. Zwraca uwagę na szczegóły, ma wyjątkową metodologię pracy i umiejętności budowania zespołów. Są to cechy odnoszących sukcesy przedsiębiorców i życzę mu powodzenia w jego działalności.Maciej Marszałek
CEO The Heart

Pwc Strategy

Dojrzały i
efektywny project manager


Miałem okazję współpracować z Patrykiem przy zaangażowaniu dużego gracza CEP w regionie CEE w 2019 roku. Prowadziłem spotkania SteerCo projektu kierowanego przez Patryka. Moje ogólne wrażenie było bardzo pozytywne. Mogę potwierdzić, że Patryk wykazał się wystarczającym stażem i dojrzałością, zwłaszcza biorąc pod uwagę poziom odbiorców (członków SB). Wszystko to znacząco przyczyniło się do pomyślnego zakończenia przedsięwzięcia.Dmytro Nechytailo
Partner KPMG w Kanadzie
ex. Partner PwC na Ukrainie

Car Platform

Bardzo efektywny i zorientowany na gole lider


Patryk posiada zdolności przywódcze, co przekłada się na umiejętność motywowania i inspirowania współpracowników do osiągania lepszych wyników, a także efektywnego zarządzania budżetem i zasobami firmy.Jego zaangażowanie w pracę i determinacja w osiąganiu celów są godne podziwu. Dzięki wieloletniej pracy w branży konsultingowej zdobył bogate doświadczenie, dzięki któremu potrafi skutecznie radzić sobie z trudnościami, stresem i podejmować trafne decyzje.Paweł Jaczynowski
CEO Mobility Benefit

KPMG

Niespotykanie niezawodny i ciężko pracujący


W ciągu dwóch lat pracy z Patrykiem uważam go za wyjątkowo rzetelnego i pracowitego gracza zespołowego. Widziałem, jak szybko rozwija swoje umiejętności zarządzania, strategicznego myślenia i przedsiębiorczości.Maciej Chłodziński
Orlen Paczka Business Lead
ex-KPMG Director

Kluczowi partnerzy

Source: Bing AI

Anna Nowacka
Chief Marketing & PR officer

Anna jest menedżerem ds. marketingu z doświadczeniem w branży finansowej (produkty cyfrowe, fintech / płatności mobilne
i finanse konsumenckie) oraz mediach (wydawnictwa i dystrybucja telewizyjna). Specjalizuje się we wprowadzaniu
produktów na rynek. Anna ma doświadczenie w budowaniu zespołów i tworzeniu centrów kompetencyjnych.
W BEDNARZ Ventures Anna wspiera główny zespół w marketingu offline, PR i strategiach route2market.

Source: Bing AI

Head of Performance w dużej agencji marketingowej (shadow)
Ekspert ds. performance marketingu

9 lat doświadczenia w kampaniach cyfrowych dla start-upów. Od kampanii teaserowych po zwiększanie retencji. Promowane przez niego aplikacje znalazły się w TOP10 w swoich kategoriach w App Store i Google Play. Pracował z wieloma grupami docelowymi i modelami biznesowymi.W BEDNARZ Ventures wspiera dział usług współdzielonych w tworzeniu kampanii online. Jedna godzina jego czasu jest warta wielu miesięcy źle zaadresowanego marketingu.

Source: Bing AI

Tomasz Domański
Marketing Strategy Creator

Marketing Lead z ponad 18-letnim doświadczeniem w 7 różnych branżach w CEE/Polsce/Portugalii, nagrodzony 3 nagrodami EFFIE. Odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem dla takich marek jak: Biedronka, PANDORA Jewelry CEE oraz Kompania Piwowarska.W BEDNARZ Ventures Tomek wspiera główny zespół w zakresie kreatywnej strategii marketingowej oraz brandingu.

Source: Bing AI

Karolina Krawczyk
Ekspert ds. optymizacji procesów prawnych

Radca prawny z bogatym doświadczeniem jako prawnik wewnętrzny, jak również w kancelarii prawnej, transakcjach VC i M&A, gdzie uczestniczyła w negocjacjach, przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej i przeprowadzaniu due diligence dla startupów. Pełniła funkcję Head of Legal w THE HEART S.A., gdzie zaprojektowała i zdigitalizowała cały proces prawny w Asanie, umożliwiając sprawną obsługę prawną startupów w ramach grupy kapitałowej THE HEART S.A.W BEDNARZ Ventures Karolina wspiera usługi współdzielone w optymalizacji procesów prawnych i przeglądach struktury dokumentacji prawnej.

XXX
HR lead expert


TBD

Source: Bing AI

Head of Finance firmy branży Venture Capital (shadow)
Ekspert ds. finansów

Zaangażowany, zorientowany na cel i zmotywowany profesjonalista w dziedzinie finansów z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym, w tym pięcioletnim w działach finansów korporacyjnych i dwuletnim w doradztwie transakcyjnym w Big4. Obecnie kształci się, aby zostać członkiem ACCA. Zdobył doświadczenie zawodowe w zmieniającym się, pełnym wyzwań i zorientowanym na projekty środowisku firm międzynarodowych. W trakcie swojej kariery był odpowiedzialny za planowanie finansowe, kontroling, raportowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi dla startupów i korporacji o ugruntowanej pozycji. Ponadto zapewniał finansowe due due diligence i doradztwo transakcyjne dla wiodących funduszy private equity i firm venture capital, a także prowadził procesy inwestycyjne w fazie seedowej startupów.W BEDNARZ Ventures wspiera usługi współdzielone w zakresie konfiguracji procesów finansowych i przeglądu przypadków biznesowych.


Wybrane projekty

Car Platform

Platforma B2B2C do sprzedaży aut

Car Platform to wirtualny, multibrandowy salon samochodowy prowadzony we współpracy z najlepszymi dealerami w Polsce pod przewodnictwem Auto Fus Group. Zaprojektowany m.in. przez Jana Rudzińskiego i prowadzony operacyjnie od prawie 2 lat przez Patryka Bednarza w ramach The Heart Ventures.

Tandu

Edukacyjny portal B2C dla dzieci

Tandu to portal edukacyjny, którego misją jest zapewnienie każdemu dziecku dostępu do najlepszych nauczycieli i najciekawszych zajęć pozalekcyjnych. Stworzony w pełni na narzędziach NO CODE i prowadzony przez Jana Rudzińskiego w ramach The Heart Ventures.

Codeno.tech

No Code software house

Software House, który wykorzystuje automatyzację, sztuczną inteligencję i technologie No-Code do dostarczania rozwiązań cyfrowych szybciej i za ułamek kosztów tradycyjnych firm programistycznych.

Next Move

Firma B2B do elektryfikacji flot samochodowych

Platforma, która pomaga interesariuszom floty planować i realizować nowoczesną transformację floty zgodnie z globalnymi trendami. Projekt jest w pełni projektowany i prowadzony przez zespół BEDNARZ Ventures.

Skontaktuj się z nami!

Bezpośrednie informacje kontaktowe
Patryk Bednarz
E-mail: [email protected]
Tel: +48695085111
Biuro: North Gate, Bonifraterska 17/6, Warszawa